close

 • Faithful to my Homeland, the Republic of Poland

   

 • MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

 • European People's Party: (EPP):
  Michał Boni
  Jerzy Buzek
  Andrzej Grzyb
  Krzysztof Hetman
  Danuta Maria Hübner
  Danuta Jazłowiecka
  Jarosław Kalinowski
  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
  Barbara Kudrycka  
  Janusz Lewandowski
  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
  Jan Olbrycht
  Julia Pitera
  Marek Plura
  Dariusz Rosati
  Czesław Adam Siekierski
  Adam Szejnfeld
  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
  Jarosław Leszek Wałęsa
  Bogdan Wenta
  Bogdan Zdrojewski
  Tadeusz Zwiefka

  European Conservatives and Reformists (ECR):
  Ryszard Czarnecki
  Edward Czesak
  Anna Fotyga
  Beata Gosiewska
  Marek Józef Gróbarczyk
  Dawid Jackiewicz
  Marek Jurek
  Karol Karski
  Zdzisław Krasnodębski
  Zbigniew Kuźmiuk
  Ryszard Antoni Legutko
  Stanisław Ożóg
  Bolesław Piecha
  Mirosław Piotrowski
  Tomasz Piotr Poręba
  Kazimierz Ujazdowski
  Jadwiga Wiśniewska
  Janusz Wojciechowski
  Kosma Złotowski
   
  Progressive Alliance of Socialist and Democrats (S&D):

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
  Adam Gierek
  Bogusław Liberadzki
  Krystyna Łybacka
  Janusz Władysław Zemke

   

  Europe of Freedom and Direct Democracy Group:

  Robert Iwaszkiewicz

   

  Europe of Nations and Freedom:

  Michał Marusik

  Stanisław Żółtek
   

  Non-attached Members:
  Janusz Korwin-Mikke
  Jacek Saryusz-Wolski 

  Print Print Share: