close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 sierpnia 2017

  W związku z otrzymaniem Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce (C(2017) 5320 final) Minister Spraw Zagranicznych RP wysłał list do Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie niektórych kwestii objętych zakresem Zalecenia.

  Strona polska dostrzegła w Zaleceniu szereg nieścisłości, których wyjaśnienie jest konieczne do sformułowania odpowiedzi w sprawie działań rekomendowanych Polsce przez Komisję Europejską.

   

  Pytania i wątpliwości podniesione przez stronę polską dotyczą m.in. podstaw prawnych niektórych rozwiązań proponowanych Polsce przez Komisję, wskazania konkretnych aktów prawa UE, w oparciu o które Komisja ocenia wprowadzaną w Polsce reformę sądownictwa, a także doprecyzowania przez Komisję niektórych zgłoszonych przez nią wniosków.

   

  Odniesienie się przez Komisję do pytań i wątpliwości strony polskiej jest niezbędne do kontynuowania dialogu w sposób merytoryczny i efektywny.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: