close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 16 maja 2017

  Wdrażanie Globalnej Strategii UE, sytuacja w rogu Afryki, relacje UE-Afryka oraz Partnerstwo Wschodnie były głównymi tematami dyskusji ministrów na Radzie ds. Zagranicznych. Na spotkaniu FAC ministrowi Waszczykowskiemu towarzyszył Ambasador Jarosław Starzyk.

  W czasie pierwszej sesji Rady ministrowie omówili dotychczasowe postępy we wdrażaniu EUGS w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Minister Waszczykowski pozytywnie ocenił dotychczasowe wdrażanie EUGS. – Nasz wspólny cel to właściwe przygotowanie UE do szybkiej odpowiedzi na zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa – zaznaczył szef MSZ. Dodał również, że kluczowy jest rozwój zdolności UE i koordynacja z NATO, aby uniknąć dublowania działań tych organizacji. – Zacieśnianie współpracy obronnej powinno być korzystne dla wszystkich państw członkowskich, bez tworzenia „ekskluzywnych kręgów” – powiedział minister Waszczykowski. Kontynuacją debaty szefów dyplomacji będzie dyskusja ministrów obrony 18 maja 2017 roku.

   

   

   

   

  Dyskusja o sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w Rogu Afryki była głównym tematem drugiej sesji Rady. Ministrowie zgodzili się, że ten region potrzebuje natychmiastowej pomocy ze strony społeczności międzynarodowej w celu zakończenia kryzysu humanitarnego, który dotknął już około 15 mln ludzi. – Konflikty w tym regionie są głównym powodem obecnej katastrofy humanitarnej. Przyczyniają się też do migracji ludności i wzrostu zagrożenia terroryzmem – zauważył minister Waszczykowski. Polska rozwija współpracę z tym regionem, czego potwierdzeniem była niedawna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Etiopii.

   

   

  – Mamy nadzieję, że listopadowy szczyt UE-Afryka w Abidżanie otworzy nowy etap we współpracy z Afryką. Oba kontynenty łączą wspólne wyzwania – niestabilność i konflikty, nielegalna migracja, terroryzm. Tematy szczytu – potrzeby afrykańskiej młodzieży i migracje – odzwierciedlają główne problemy kontynentu – powiedział minister Waszczykowski. – Współpraca UE-Afryka musi być korzystna dla obu stron – wsparcie UE dla bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju państw afrykańskich w zamian za konkretne działania Afryki na rzecz kontroli nielegalnej migracji – dodał szef polskiej dyplomacji. Dalszą współpracę ministrowie omówili także podczas lunchu roboczego z przewodniczącym Komisji Unii Afrykańskiej Moussą Faki Mahamatem. – Polska jest otwarta na przyjazną i partnerską współpracę z Unią Afrykańską, co podkreślił prezydent Duda podczas pierwszego w historii wystąpienia polskiego prezydenta na forum tej organizacji. Doceniamy rosnącą aktywność UA w zakresie stabilizacji kontynentu – powiedział szef MSZ.

   

   

   

   

  Ministrowie omówili również perspektywy współpracy Unii z partnerami z Europy Wschodniej. – Wiele miejsca poświęciliśmy sytuacji na Ukrainie, konfliktowi, przemianom, reformom ukraińskim - w kontekście przygotowywanego na jesień szczytu Partnerstwa Wschodniego. (…) Szczyt w Brukseli będzie okazją do oceny projektu i przyjęcia narracji w sprawie przyszłości. Polska dąży do uznania „europejskich aspiracji” partnerów. Dostrzegamy sukcesy PW: implementacja umów stowarzyszeniowych i liberalizacja wizowa z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, a także dążenie Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi do pogłębienia relacji z UE – wymienił szef polskiej dyplomacji.

   

   

   

   

  Przy okazji posiedzenia Rady, z inicjatywy Polski w ramach prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, odbyło się śniadanie w formule „Grupy Przyjaciół Ukrainy” z udziałem ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Pawło Klimkina, Wysokiej Przedstawiciel Federiki Mogherini oraz szefów dyplomacji krajów UE. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat sytuacji na Ukrainie. – Owocne dyskusje „Grupy Przyjaciół Ukrainy” potwierdziły szczególną rolę Polski w rozwoju relacji Unii z Ukrainą. Z satysfakcją oczekujemy zniesienia wiz dla Ukraińców. Ma to symboliczne i praktyczne znaczenie oraz potwierdza wiarygodność obietnic UE – powiedział szef MSZ.

   

  W poniedziałek w Brukseli minister Waszczykowski odbył również konsultacje dwustronne ze swoimi odpowiednikami z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Rumunii.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: