close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 kwietnia 2017

  – We wszystkich spotkaniach potwierdziliśmy, że Europa nie powinna dopuścić do tego, żeby być zakładnikiem Brexitu – powiedział minister Waszczykowski, który podczas wizyty w Strasburgu spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Davidem McAllisterem oraz Syedem Kamallem, przewodniczącym Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE. Ministrowi Waszczykowskiemu w spotkaniach bilateralnych towarzyszył Ambasador Jarosław Starzyk.

  Głównym tematem rozmowy ministra Waszczykowskiego z Antonio Tajanim były wyniki szczytu w Rzymie upamiętniającego 60-lecie podpisania Traktatów Rzymskich. Podczas spotkania omówiono również planowaną niebawem wizytę przewodniczącego PE w Polsce. Dyskutowano ponadto o przyszłości Unii Europejskiej oraz jej sytuacji w kontekście Brexitu. – Informowałem o naszych priorytetach w przypadku Brexitu, czyli Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii, których prawa powinny być respektowane (…). Rozmawialiśmy również o tym, że Brexit to nie tylko nowe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, ale również próba naprawienia Unii Europejskiej – dodał szef MSZ.

   

   

   

   

  Parlament Europejski będzie orędownikiem sprawiedliwego uregulowania kwestii praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz obywateli brytyjskich w państwach Unii – zaznaczył szef MSZ podkreślając, że poglądy przedstawicieli Parlamentu i Polski są zbieżne, jeśli chodzi o zasady prowadzenia negocjacji z Wielką Brytanią, a także zakres spraw, które powinny zostać uregulowane w umowie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Minister Waszczykowski podkreślił również, że w obecnej sytuacji jedność UE ma zasadnicze znaczenie. – Osiągnięcie konsensusu jest niezbędne, jeśli chcemy zwiększyć zaufanie dla naszych działań. Zapewnić, że polski rząd będzie konsekwentnie opowiadał się za spójnością polityczną i instytucjonalną całej Unii. Niezależnie od tempa procesu integracji, wszyscy musimy dążyć w jednym kierunku, mając wspólny cel, wizję i zaufanie w silną i dostatnią Unię. Wierzę, że w gronie państw członkowskich wypracujemy rozwiązanie, które zapewni UE siłę i przełoży się na jej dalszy rozwój – powiedział szef polskiej dyplomacji.

   

   

   

  W rozmowie z przewodniczącym Davidem McAllisterem minister Waszczykowski poruszył temat sytuacji w Rosji oraz na Białorusi, w państwach Partnerstwa Wschodniego i na Bałkanach Zachodnich. Szef dyplomacji odniósł się do ostatnich protestów antyrządowych w Rosji. – Poinformowałem pana przewodniczącego, że w ocenie Polski protesty, organizowane przez Fundację Walki z Korupcją, potwierdziły pozycję Aleksieja Nawalnego jako lidera opozycji.  Natomiast w  odniesieniu do Białorusi poinformowałem o działaniach podejmowanych przez Polskę na rzecz zbliżenia Białorusi z Europą. Podczas rozmowy omówiliśmy także sytuację w państwach Partnerstwa Wschodniego i na Bałkanach Zachodnich, wskazując na konstruktywną rolę UE w tych obszarach – powiedział.

   

  Rozmowa szefa MSZ z Syedem Kamallem, przewodniczącym Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE, dotyczyła współpracy politycznej na forum Parlamentu Europejskiego, w kontekście bieżących wydarzeń politycznych w UE, w tym planowanych negocjacji UE z Wielką Brytanią.

   

  Dzisiejsze spotkania szefa polskiej dyplomacji w Strasburgu potwierdziły zbieżność spojrzenia Polski i Parlamentu Europejskiego na wiele kwestii z aktualnej agendy europejskiej i międzynarodowej, zwłaszcza wobec wyzwań, przed którymi stoi obecnie UE i konieczności poszukiwania płaszczyzny porozumienia oraz skutecznych rozwiązań w miejsce dotychczasowych podziałów.

   

  Rozmowy odbyły się na marginesie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, której główna sesja dotyczyła negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w kontekście uruchomienia przez premier Theresę May procedury wyjścia z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Inne debaty skupiały się m.in. na sytuacji w Rosji i na Białorusi.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: