close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 kwietnia 2017

  W Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady do spraw rolnictwa i rybołówstwa (Agrifish). Polskę reprezentował Krzystof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Ministrowie przedyskutowali w pierwszej kolejności kwestie budżetowe: omówiono zmiany w aktach prawnych regulujących Wspólną Politykę Rolną (WPR) – tzw. rozporządzenie Omnibus. Ponadto Komisja Europejska przedstawiła ministrom raport z realizacji obowiązku dotyczącego obszarów proekologicznych (EFA). Jedną z jego konkluzji raportu jest to, że w państwach członkowskich występuje znacznie wyższy odsetek takich obszarów niż wymagają tego przepisy, co oznacza, że nie ma konieczności jego zwiększania na poziomie gospodarstwa. Rozmawiano również o propozycjach uproszczeń we Wspólnej Polityce Rolnej – zarówno w obecnej, jak i przyszłej perspektywie. Ministrowie zapoznali się również z informacją Komisji o działaniach podejmowanych w związku ze skandalem korupcyjnym w przemyśle mięsnym w Brazylii.

   

   

  20170403_AGRI

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: