close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 maja 2017

  W siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE miała miejsce prezentacja oraz dyskusja na temat wybranych obszarów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.

  Spotkanie otworzył Sebastian Barkowski, Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE. Strategia jest aktualizacją średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 z września 2012 r. i określa wizję, zasady, cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r. Prezentacji dokonali przedstawiciele kierownictwa departamentów Ministerstwa Rozwoju bezpośrednio zaangażowani w proces wypracowania i realizacji strategii. Obok przedstawienia wyzwań, głównych założeń oraz celów, zaprezentowano i przedyskutowano takie tematy, jak: elementy strategii ważne w kontekście Semestru Europejskiego i zaleceń Rady dla Polski (tzw. country specific recommendations), spójność społeczna, kapitał ludzki, reindustrializacja i rozwój innowacyjnych firm, zrównoważony rozwój terytorialny, a także podejście projektowe w realizacji strategii. Na spotkaniu KE reprezentowali przedstawiciele wyższego i niższego szczebla z wybranych dyrekcji gospodarczych, w tym DG REGIO, DG EMPL, DG GROW, DG R&I, DG GROW, DG FISMA, oraz Sekretariatu Generalnego KE. Dyskusja dała możliwość nawiązania do aktualnych i przyszłych wyzwań rozwojowych, przed jakimi stoją Unia Europejska oraz państwa członkowskie. Link do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju na stronie Ministerstwa Rozwoju.

   

  20170517_SOR2
  20170517_SOR3
  20170517_SOR4

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: