close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 • 12.09.2017

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli

  ul. Stevin 139, 1000 Bruksela

  tel. +32 2 7804 393

   

  SPRZEDAJE

  W TRYBIE TRZECIEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO

  SAMOCHÓD

  AUDI A 8 Berline

  3,0 diesel

  (zarejestrowany na numerach dyplomatycznych)

  Data pierwszej rejestracji : październik 2010

  Moc silnika : 184  KV

  Pojemność silnika 2967 cm3

  Kolor karoserii : czarny ciemny metalizowany

  Liczba miejsc siedzących : 5

  Skrzynia biegów : automatyczna

  Przebieg : 116 809  km

  Cena wywoławcza : 17 000 EURO netto

   

  Sprzedawany samochód można obejrzeć w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (ul. Stevin 139, 1000 Bruksela) po wcześniejszym umówieniu spotkania z p. Bartoszem BARTNICKIM (tel.+ 32 491 710 561).

   

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 850 Euro (słownie: osiemset pięćdziesiąt Euro) przelewem na rachunek bankowy Stałego Przedstawicielstwa nr o numerze: BE 15 310-0610559-30, BIC/SWIFT BBRUBEBB.

   

  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli prosi o składanie ofert zawierających :

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.  

    

   najpóźniej do 2 października 2017 r., w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją « Przetarg publiczny – Audi A 8 Berline diesel » w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli, ul. Stevin 139, 1000 Bruksela.

   Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

   Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także nie zawiera danych, o których mowa powyżej lub dane są nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

   Termin zawarcia umowy sprzedaży – do 16 października 2017 r.

    

    

    

    

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: