close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL):
  Michał Boni
  Jerzy Buzek
  Andrzej Grzyb
  Krzysztof Hetman
  Danuta Maria Hübner
  Danuta Jazłowiecka
  Jarosław Kalinowski
  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
  Barbara Kudrycka  
  Janusz Lewandowski
  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
  Jan Olbrycht
  Julia Pitera
  Marek Plura
  Dariusz Rosati
  Czesław Adam Siekierski
  Adam Szejnfeld
  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
  Jarosław Leszek Wałęsa
  Bogdan Wenta
  Bogdan Zdrojewski
  Tadeusz Zwiefka


  Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR):
  Ryszard Czarnecki
  Anna Fotyga

  Edward Czesak
  Beata Gosiewska

  Czesław Hoc
  Marek Jurek
  Karol Karski

  Sławomir Kłosowski
  Zdzisław Krasnodębski
  Urszula Krupa
  Zbigniew Kuźmiuk
  Ryszard Antoni Legutko
  Stanisław Ożóg
  Bolesław Piecha
  Mirosław Piotrowski
  Tomasz Piotr Poręba
  Kazimierz Ujazdowski
  Jadwiga Wiśniewska
  Kosma Złotowski

   
  Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D):

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
  Adam Gierek
  Bogusław Liberadzki
  Krystyna Łybacka
  Janusz Władysław Zemke

   

  Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej:

  Robert Iwaszkiewicz

   

  Grupa Narodów i Wolności (ENL):

  Michał Marusik 

  Stanisław Żółtek

   

  Posłowie niezrzeszeni:
  Janusz Korwin-Mikke

  Jacek Saryusz-Wolski


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: