close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRZEDSTAWICIELE RP PRZY UE

 •  

  Stały Przedstawiciel RP przy UE - Kierownik placówki

   

  Marek Prawda, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

  - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część II - Ambasadorowie), który obejmuje zagadnienia Rady Europejskiej, Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Stosunków Zewnętrznych, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), Budżetu, Sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych (JHA), Rady ds. Rozwoju. Nadzoruje i odpowiada za pracę Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.  (CV p. Marka Prawdy)

   

  Michał Mazur, Pierwszy Sekretarz, ANTICI, tel. +32 2 7804 307
  michal.mazur@msz.gov.pl

   

  Agata Lipska, Drugi Sekretarz, Asystentka Ambasadora, tel. +32 2 7804 378

  agata.lipska@msz.gov.pl

   

  Katarzyna Brujewicz, Sekretariat, tel. +32 2 7804 220
  katarzyna.brujewicz@msz.gov.pl
   

   
   

  Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE

   

  Przedstawiciel RP w COREPER I

   Sebastian BARKOWSKI - Pierwszy Radca

  - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część I) i w szczególności odpowiada za zakres będący przedmiotem prac sześciu formacji Rady UE tj. Rady ds. Zatrudnienia; Polityki Społecznej, Zdrowia i Praw Konsumenckich; Rady ds. Konkurencyjności; Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; Rady ds. Środowiska; Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury.

   

  Iga Pocztarek-Tofil, II Sekretarz, MERTENS; tel. +32 2 7804 371
  iga.pocztarek-tofil@msz.gov.pl

   
  Ilona Kowalczyk, Sekretariat; tel. +32 2 7804 266
  ilona.kowalczyk@msz.gov.pl
   
   

  Przedstawiciel RP przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa/Z-ca Kierownika Placówki

   

  Paweł HERCZYŃSKI - Radca Minister

  - reprezentuje RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC) i w szczególności odpowiada za sprawy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CV p. Pawła Herczyńskiego)

   

  Ewa Suwara, Radca, Z-ca Przedstawiciela RP w PSC, NICOLAIDIS, tel. +32 2 7804 310

  ewa.suwara@msz.gov.pl

   
  Monika Orłowska, Sekretariat, +32 2 7804 224
  monika.orlowska@msz.gov.pl
   
   

  Z-ca Kierownika Placówki/Kierownik Pionu Organizacyjnego

   

  Radomir WOJCIECHOWSKI - Radca Minister
   

  Anna Pliszki-Fila, St. inspektor, Sekretariat, tel. +32 2 7804 240
  anna.pliszki-fila@msz.gov.pl

   

  Karolina Raniczkowska, St. referent, Biuro Polskiej Delegacji w Radzie UE, tel. +32 2 281 43 02; +32 2 7804 435

  karolina.raniczkowska@msz.gov.pl , delegation.pl@concilium.europa.eu

   

  Katarzyna Plucińska, II Sekretarz ds. protokolarnych, tel. +32 2 7804 206

  Katarzyna.plucinska@msz.gov.pl
   

   

   

   
   

  RZECZNIK PRASOWY PRZEDSTAWICIELSTWA

   

  Artur Habant - Radca Minister

   

  tel. +32 2 7804 225 
  artur.habant@msz.gov.pl

   
   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: