close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRZEDSTAWICIELE RP PRZY UE

 •  

  Stały Przedstawiciel RP przy UE - Kierownik placówki

   

  Jarosław Starzyk, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

   

   

  - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część II - Ambasadorowie), który obejmuje zagadnienia Rady Europejskiej, Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Stosunków Zewnętrznych, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), Budżetu, Sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych (JHA), Rady ds. Rozwoju. Nadzoruje i odpowiada za pracę Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. (życiorys)  

   

  Michał Mazur, Pierwszy Sekretarz, ANTICI, tel. +32 2 7804 307
  michal.mazur@msz.gov.pl

   

  Agata Lipska, Drugi Sekretarz, Asystentka Ambasadora, tel. +32 2 7804 378

  agata.lipska@msz.gov.pl

   

  Katarzyna Brujewicz, Sekretariat, tel. +32 2 7804 220

  katarzyna.brujewicz@msz.gov.pl

   

  * * *

   

  Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE

   

  Przedstawiciel RP w COREPER I

   

   Sebastian BARKOWSKI - Pierwszy Radca

  - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część I) i w szczególności odpowiada za zakres będący przedmiotem prac sześciu formacji Rady UE tj. Rady ds. Zatrudnienia; Polityki Społecznej, Zdrowia i Praw Konsumenckich; Rady ds. Konkurencyjności; Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; Rady ds. Środowiska; Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury. (CV p. Sebastiana Barkowskiego)

   

  Iga Pocztarek-Tofil, II Sekretarz, MERTENS; tel. +32 2 7804 371

  iga.pocztarek-tofil@msz.gov.pl

   

  Ilona Kowalczyk, Sekretariat, tel. +32 2 7804 266

  ilona.kowalczyk@msz.gov.pl

   

  * * *

   

  Przedstawiciel RP przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa/Z-ca Kierownika Placówki

   

  Paweł HERCZYŃSKI - Ambasador Tytularny

  - reprezentuje RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC) i w szczególności odpowiada za sprawy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CV p. Pawła Herczyńskiego)

   

  Ewa Suwara, Radca, Z-ca Przedstawiciela RP w PSC, NICOLAIDIS, tel. +32 2 7804 310

  ewa.suwara@msz.gov.pl

   

  Monika Orłowska, Sekretariat, +32 2 7804 224

  monika.orlowska@msz.gov.pl

   

  * * *

   

  Z-ca Kierownika Placówki/Kierownik Pionu Organizacyjnego

   

  Radomir WOJCIECHOWSKI - Ambasador Tytularny

   

  Diana Pieczyńska, Referent, Sekretariat, tel. +32 2 7804 240
  diana.pieczynska@msz.gov.pl

   

  Karolina Raniczkowska, St. referent, Biuro Polskiej Delegacji w Radzie UE, tel. +32 2 281 43 02; +32 2 7804 435

  karolina.raniczkowska@msz.gov.pl , delegation.pl@concilium.europa.eu

   

  Katarzyna Plucińska, II Sekretarz ds. protokolarnych, tel. +32 2 7804 206

  Katarzyna.plucinska@msz.gov.pl
   

  Monika Korus, Podreferendarz ds. protokolarnych, +32 2 7804 414

  monika.korus@msz.gov.pl

   

  * * *

   

  RZECZNIK PRASOWY PRZEDSTAWICIELSTWA

   

  Artur Habant - Radca Minister

   

  tel. +32 2 7804 225 
  artur.habant@msz.gov.pl

   
   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: