close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • PRZEDSTAWICIELE RP PRZY UE

  •  

    Stały Przedstawiciel RP przy UE - Kierownik placówki

     

    Marek Prawda, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

    - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część II - Ambasadorowie), który obejmuje zagadnienia Rady Europejskiej, Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Stosunków Zewnętrznych, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), Budżetu, Sprawiedliwości i Spraw wewnętrznych (JHA), Rady ds. Rozwoju. Nadzoruje i odpowiada za pracę Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.  (CV p. Marka Prawdy)

     

    Michał Mazur, Pierwszy Sekretarz, ANTICI, tel. +32 2 7804 307
    michal.mazur@msz.gov.pl

     

    Agata Lipska, Drugi Sekretarz, Asystentka Ambasadora, tel. +32 2 7804 378

    agata.lipska@msz.gov.pl

     

    Katarzyna Brujewicz, Sekretariat, tel. +32 2 7804 220
    katarzyna.brujewicz@msz.gov.pl
     

     
     

    Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE

     

    Przedstawiciel RP w COREPER I

     Tomasz HUSAK - Pierwszy Radca

    - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część I) i w szczególności odpowiada za zakres będący przedmiotem prac sześciu formacji Rady UE tj. Rady ds. Zatrudnienia; Polityki Społecznej, Zdrowia i Praw Konsumenckich; Rady ds. Konkurencyjności; Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; Rady ds. Środowiska; Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury. (CV p. Tomasza Husaka)

     

    Iga Pocztarek-Tofil, II Sekretarz, MERTENS; tel. +32 2 7804 371
    iga.pocztarek-tofil@msz.gov.pl

     
    Anna Górska, Sekretariat; tel. +32 2 7804 266
    anna.gorska@msz.gov.pl
     
     

    Przedstawiciel RP przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa/Z-ca Kierownika Placówki

     

    Paweł HERCZYŃSKI - Radca Minister

    - reprezentuje RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC) i w szczególności odpowiada za sprawy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CV p. Pawła Herczyńskiego)

     
    Damian Przeniosło, Radca-Minister, Z-ca Przedstawiciela RP w PSC, NICOLAIDIS, tel. +32 2 7804 310
    damian.przenioslo@msz.gov.pl
     

    Ewa Suwara, Radca, Z-ca Przedstawiciela RP w PSC, NICOLAIDIS, tel. +32 2 7804 310

    ewa.suwara@msz.gov.pl

     
    Monika Orłowska, Sekretariat, +32 2 7804 224
    monika.orlowska@msz.gov.pl
     
     

    Z-ca Kierownika Placówki/Kierownik Pionu Organizacyjnego

     

    Radomir WOJCIECHOWSKI - Radca Minister
     

    Anna Pliszki-Fila, st. inspektor, Sekretariat, tel. +32 2 7804 240
    anna.pliszki-fila@msz.gov.pl

     

    Karolina Raniczkowska, st. referent, Biuro Polskiej Delegacji w Radzie UE, tel. +32 2 281 43 02; +32 2 7804 435

    karolina.raniczkowska@msz.gov.pl , delegation.pl@concilium.europa.eu

     

    Małgorzata Owczarska, podreferendarz ds. protokolarnych, tel. +32 2 7804 302
    malgorzata.owczarska@msz.gov.pl

     

     

     
     

    RZECZNIK PRASOWY PRZEDSTAWICIELSTWA

     

    Artur Habant - Radca Minister

     

    tel. +32 2 7804 225 
    artur.habant@msz.gov.pl

     
     
     

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: