close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAŻE STUDENCKIE

 • Informacja o warunkach przyjmowania na praktyki studenckie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli

   

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli uruchamia ponownie staże studenckie , jednocześnie informujemy, że ze względu na zmianę przepisów dotyczących organizacji praktyk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na placówkach zagranicznych,  od dnia 30 maja 2011 r. jest możliwe ubieganie się o:

   

   

  a)

  praktyki studenckie już od III roku studiów,

  b)

  praktyki absolwenckie dla osób, które ukończyły szkołę policealną lub studia wyższe,

  c)

  wolontariat

   

  Informujemy, że praktyki studenckie/absolwenckie oraz wolontariat są nieodpłatne i trwają jeden miesiąc. 

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

   

   

  Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. 

   

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych, należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem:

  W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną,  osoby zakwalifikowane na praktykę zobowiązane są przedłożyć oryginały dokumentów aplikacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu/wolontariatu.

  Praktyki studenckie w polskich placówkach zagranicznych dla studentów studiów magisterskich (od trzeciego roku studiów), podyplomowych i doktoranckich, uczelni państwowych i prywatnych.

   

  Kompletne zgłoszenie zawierające:

   

  a)

  list polecający od promotora, dziekana lub rektora uczelni

  b)

  kserokopię dowodu osobistego lub polskiego paszportu

  c)

  wypełniony formularz aplikacyjny - do pobrania ze strony MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz

   

  Należy przesłać co najmniej na 45 dni przed planowaną praktyką, bezpośrednio na adres:  bruksela.ue.sek.org@msz.gov.pl

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: