close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 marca 2019

  Podczas Rady JHA Polska wystąpiła z inicjatywą wypracowania wspólnego stanowiska państw członkowskich dotyczącego utrwalenia tzw. podejścia pakietowego do reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Inicjatywa ta wpisuje się w realizację konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. oraz wyraża dotychczasowe stanowisko Polski, zgodnie z którym zmiany w systemie azylowym powinny bazować na jak najszerszym kompromisie politycznym oraz umożliwić wypracowanie kompleksowych i długoterminowych rozwiązań.

  Jednocześnie, działania te konsolidują wspólny front tych państw członkowskich, które wskazują na konieczność oparcia reformy azylowej na zdroworozsądkowych zasadach z poszanowaniem suwerenności poszczególnych państw w sposób umożliwiający zachowanie kompetencji krajowych w dziedzinie migracji i azylu. Polska opowiada się w tej dziedzinie za współpracą na poziomie europejskim, jednak zaznacza – wspólnie z innymi państwami – potrzebę respektowania uprawnień państw członkowskich do decydowania o polityce azylowej i migracyjnej na swoim terytorium.


  Przed posiedzeniem Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Finlandii odbyli spotkanie bilateralne. Tematem rozmowy były priorytety przyszłej prezydencji fińśkiej oraz tzw. podejście pakietowe do reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: