close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 lutego 2019

  Spotkanie ministrów spraw zagranicznych w ramach dialogu Unia Europejska - Liga Państw Arabskich odbyło się po raz piąty. Jego uczestnicy omówili kwestie współpracy obu organizacji oraz najważniejsze problemy leżące w kręgu zainteresowania obu wspólnot.

  Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym z zagrożeniami terrorystycznymi i ekstremizmem, a także potrzebie politycznego rozwiązania konfliktów w regionie. Poruszono także tematy migracji, terroryzmu, pomocy humanitarnej, ochrony ludności cywilnej a także proliferacji broni masowego rażenia. Ministrowie opowiedzieli się za dalszą współpracą oraz poszukiwaniem wspólnej odpowiedzi na wyzwania regionalne w obszarze gospodarczym, politycznym, środowiskowym, społecznym oraz bezpieczeństwa.

   

  Minister Czaputowicz wskazał na walkę z terroryzmem i problemy migracyjne  jako obszary, w których Unia dostrzega potencjał współpracy z państwami arabskimi. - Doceniając dotychczasową współpracę między Unią Europejską i krajami arabskimi w różnych dziedzinach, liczymy w szczególności na większe zaangażowanie UE i Ligi Państw Arabskich w działania antyterrorystyczne – powiedział szef MSZ, wskazując przede wszystkim na zagrożenie związane z transformacją Daesh w globalną organizację terrorystyczną. – To nowe wyzwanie dla nas wszystkich – dodał.

   

  Minister Czaputowicz przedstawił także stanowisko Polski w kwestii migracji, podkreślając, że najważniejsze jest rozwiązanie źródłowych przyczyn tego zjawiska.

   

  Odnosząc się do zagrożeń regionalnych szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że potrzebne są wspólne wysiłki wzmacniające współpracę regionalną, aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie. Poinformował przy tej okazji o organizowanym wspólnie z USA w Warszawie spotkaniu ministerialnym poświęconym tej kwestii. - Stabilizacja Bliskiego Wschodu jest kluczowa dla globalnego bezpieczeństwa. Wierzymy, że konferencja przyczyni się do stworzenia pozytywnej wizji dla regionu – podkreślił minister Czaputowicz. W trakcie dyskusji szef MSZ przedstawił także stanowisko Polski w kwestii syryjskiej, akcentując prymat politycznego rozwiązania konfliktu oraz konieczność działań humanitarnych  wobec uchodźców syryjskich. Z kolei w odniesieniu do konfliktu izraelsko-palestyńskiego minister wyraził poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego, zwracając przy tym uwagę na korzystny kontekst zbliżenia Izraela z krajami arabskimi.

   

  W trakcie wizyty w Brukseli minister Jacek Czaputowicz odbył również spotkaia dwustronne z ministrami Arabii Saudyjskiej, Iraku, Jemenu, Palestyny, Libanu i Sudanu.

   

  Dzisiejsze wydarzenie poprzedziło pierwszy w historii szczyt szefów państw i rządów UE oraz Ligi Państw Arabskich, który odbędzie w dniach 24-25 lutego w Szarm esz-Szejk w Egipcie.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: