close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDZIAŁ EKONOMICZNO-HANDLOWY

 •  

  Małgorzata Wenerska-Craps
  Radca Minister
  malgorzata.wenerska-craps@msz.gov.pl
  tel. +32 2 7804 291

  Koordynator Wydziału

  Ogólna koordynacja w Radzie ds. Konkurencyjności, Rada ds. Energii, Rada do Spraw Zagranicznych (handel); Przedstawiciel PL w Grupie Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności i Wzrostu

   

   

  Wojciech Sudoł
  Radca
  Wojciech.sudol@msz.gov.pl
  tel.+32 2 7804 279

  Polityka handlowa: wielostronne, regionalne i dwustronne relacje handlowe, w tym usługi i inwestycje, stal, tekstylia i inne sektory przemysłu (WTO, SWH, Komitet Polityki Handlowej), dostęp do rynków krajów trzecich, międzynarodowe organizacje surowcowe

     

  wakat

  Polityka handlowa: członek Komitetu Polityki Handlowej (horyzontalny nadzór nad polityką handlową UE, WTO, FTA, etc.); unijna legislacja dot. handlu międzynarodowego, postępowania i polityka dot. środków antydumpingowych i antysubsydyjnych, Ogólny System Preferencji (GSP), rozstrzyganie sporów WTO

     

  Martyna Perek
  I Sekretarz
  martyna.perek@msz.gov.pl
  tel. +32 2 7804 404

  Rynek wewnętrzny, cyfryzacja gospodarki - jednolity rynek cyfrowy, polityka kosmiczna, przemysł

     

  Patrycja Sobczak
  I Sekretarz
  patrycja.sobczak@msz.gov.pl
  tel. +32 2 7804 270

  Polityka ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe oraz pomoc państwa - z wyłączeniem spraw z zakresu rolnictwa i rybołówstwa), polityka ochrony konsumentów oraz nadzór rynku

     

  Aleksandra Kozłowska
  I Sekretarz
  aleksandra.kozlowska@msz.gov.pl   
  tel. +32 2 7804 204

  Rynek wewnętrzny, Better regulation, prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory), Harmonizacja techniczna

   

   

  Barbara Rudnicka

  II Sekretarz

  barbara.rudnicka@msz.gov.pl

  tel. +32 2 7804 374

  Polityka energetyczna UE, rynek energii, zagadnienia atomowe (Euratom), odnawialne źródła energii, infrastruktura elektroenergetyczna

     

  Tomasz Bąk

  II Sekretarz

  tomasz.bak@msz.gov.pl

  tel. +32 2 7804 329

  Polityka energetyczna UE, rynek gazu ziemnego, energia w transporcie, organizacje międzynarodowe w dziedzinie energetyki, infrastruktura gazowa

   

     

  Bartosz Aleksandrowicz
  Ekspert

  bartosz.aleksandrowicz@msz.gov.pl
  tel. +32 2 7804 322

  EFTA; administracja

   

   

     

  Urszula Maksoń
  Referent

  urszula.makson@msz.gov.pl
  tel. +32 2 7804 291

  Sekretariat

     

  Kinga Kostrzewa

  kinga.kostrzewa@msz.gov.pl
  tel. +32 2 7804 347

  Księgowość

     

  Maria Odachowska
  tel. +32 2 7804 291

  Recepjonistka

     

  Andrzej Odachowski
  tel. +32 2 7804 291

  Pracownik administracji

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: