close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDZIAŁ POLITYKI REGIONALNEJ I SPÓJNOŚCI

 • Monika Pałasz 
  Radca
  monika.palasz@msz.gov.pl

  tel. +32 2 7804 265

   

  p.o. Koordynatora Wydziału

  Wsparcie funduszy polityki spójności w szczególności w zakresie transportu i środowiska; alokacja finansowa UE na programy polityki spójności, instrumenty finansowe, duże projekty, projekty generujące dochód, system zarządzania i kontroli, przepływy finansowe. Współpraca z biurami regionalnymi w Brukseli. Obsługa grupy roboczej Rady ds. środków strukturalnych (B.05) oraz grupy eksperckiej KE ds. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EGESIF).  Uproszczenia w polityce spójności, warunkowość ex ante, ramy i rezerwa wykonania, polityka spójności po 2020 roku; wsparcie funduszy polityki spójności, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w zakresie zatrudnienia, włączenia społecznego oraz edukacji; mechanizmy finansowe EOG i Szwajcarii. Współpraca z Komitetem Regionów.

   

   

   

  Magdalena Załęska
  Radca
  magdalena.zaleska@msz.gov.pl
  tel. +32 2 7804 290

   

  Wsparcie funduszy polityki spójności w szczególności w zakresie wzmacniania innowacyjności i badań naukowych, konkurencyjności MŚP i zdolności instytucjonalnych; zasady horyzontalne polityki spójności (w tym dodatkowość, partnerstwo), polityka spójności po 2020 roku; polityka miejska, w tym Agenda Miejska UE, agenda terytorialna i instrumenty terytorialne. Obsługa grupy roboczej Rady ds. środków strukturalnych (B.05), grupy roboczej Rady ds. regionów najbardziej oddalonych (B.06) oraz grupy eksperckiej KE ds. spójności terytorialnej i spraw miejskich (EGTCUM);

   

   

   

  Monika Pałasz 
  Radca
  monika.palasz@msz.gov.pl

  tel. +32 2 7804 265

   

  Wsparcie funduszy polityki spójności w szczególności w zakresie infrastruktury (transport, środowisko, energetyka); warunkowość ex-ante; projekty generujące dochód; duże projekty; audyty, Europejski Trybunał Obrachunkowy; Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Obsługa grupy roboczej Rady ds. środków strukturalnych (B.05) oraz grupy eksperckiej KE ds. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EGESIF).

   

       

  wakat

   

   

   

  Wsparcie funduszy polityki spójności w szczególności w zakresie współpracy ponadnarodowej i cyfryzacji; europejska współpraca terytorialna (programy Interreg), programy współpracy transgranicznej europejskiego instrumentu sąsiedztwa; europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, strategie makroregionalne; zamówienia publiczne i pomoc publiczna w polityce spójności; Fundusz Solidarności UE. Obsługa grupy roboczej Rady ds. środków strukturalnych (B.05) oraz komitetu koordynującego Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (COESIF).

     

   

  Tomasz Wolszczak
  Tomasz.wolszczak@msz.gov.pl
  tel. +32 2 7804 229

   

  Sekretariat

       

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: