close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZASTĘPCY STAŁEGO PRZEDSTAWICIELA RP PRZY UE

 • Przedstawiciel RP w COREPER I

   

  Sebastian BARKOWSKI - Radca Minister
   

  - reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER (część I) i w szczególności odpowiada za zakres będący przedmiotem prac sześciu formacji Rady UE tj. Rady ds. Zatrudnienia; Polityki Społecznej, Zdrowia i Praw Konsumenckich; Rady ds. Konkurencyjności; Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii; Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; Rady ds. Środowiska; Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury. (CV p. Sebastiana Barkowskiego)

   

  Małgorzata Romanowicz-Sadowska, II Sekretarz, Mertens; tel. +32 2 7804 371

  malgorzata.romanowicz-sadowska@msz.gov.pl
   

  Ilona Kowalczyk, Referent, Sekretariat, tel. +32 2 7804 266

  ilona.kowalczyk@msz.gov.pl
   

   

  * * *
   

  Przedstawiciel w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa/Z-ca Kierownika Placówki

   

  Maciej KARASIŃSKI - I Radca, Przedstawiciel w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa
   

  - reprezentuje RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC) i w szczególności odpowiada za sprawy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

  maciej.karasinski@msz.gov.pl

   

  Mr. Maciej Białowąs, Nicolaidis, tel. +32 2 7804 338

  maciej.bialowas@msz.gov.pl

   

  * * *

   

  Zastępca Kierownika Placówki ds. organizacyjnych

   

  Iwona WOJTCZAK – I Radca
  Iwona.wojtczak@msz.gov.pl


  Ewelina Kondaszewska, Starszy referent, Sekretariat, tel. +32 2 7804 240

  ewelina.kondaszewska@msz.gov.pl

  Marta Grzegorzewska, Referendarz, Sekretariat, tel. +32 2 7804 219

  marta.grzegorzewska@msz.gov.pl
   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: